Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Ðức Mẹ Mông Triệu, Anaheim, chúng con sẽ tổ chức Xa Mặc Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể DMMT Sa Mạc Huấn Luyện Đọi Trưởng Đọi Phó cho các em.  Ðây là một cơ hội cho các em học hỏi và cũng là một dịp để sinh hoạt dưới khung cảnh thiên nhiên do Thiên Chúa tạo ra.

 

Location: Prado Regional Park

16700 S. Euclid Avenue

Chino, CA  91708

Date: October 12-14,2012

Fee: $30 per person

*Last day to submit in the permission slip is September 29th, 2012.

 
Permission slips are below.

Directions

Permission Slip